Malalties dermatològiques en mascotes

Malalties dermatològiques en mascotes

A l’igual que les persones, els nostres animals de companyia poden patir diferents problemes relacionats amb la pell. Probablement alguna vegada hagis pogut observar en la teva mascota ferides, irritacions, caiguda de pèl o, simplement, que tendeix a gratar-se més del que és habitual a causa de la picor.

En l’article d’avui anem a tractar els diferents tipus de problemes relacionats amb la dermatologia veterinària, així com el seu origen i causes, perquè puguis identificar-los i consultar amb el nostre equip si és oportú.

Problemes dermatològics freqüents en mascotes

Les malalties dermatològiques o dermatopaties en animals poden cursar amb diferents símptomes als quals hem d’estar molt atents per poder tractar-los amb la major celeritat possible. Els més habituals serien:

 • Alopècia: la caiguda del pèl de la nostra mascota pot ser deguda a problemes relacionats amb els fol·licles capil·lars o, simplement, a un gratat excessiu a conseqüència d’algun tipus de dermatopatia.
 • Eritema: si observem que la pell del nostre animal està enrogida pot ser que siguem davant un signe d’inflamació.
 • Picor, ferides i crostes: la picor, també coneguda com pruïja, és un altre indici que hi hagi una dermatopatia. Generalment provoca que el nostre animal es grati molt més del que és habitual. Aquest excessiu gratat pot comportar que la nostra mascota es faci ferides que posteriorment donen lloc a crostes, de manera que si observem aquests símptomes hauríem d’estar alerta.
 • Pàpules i embalums: són bonys que sobresurten de la pell de forma arrodonida. La principal diferència entre les dues és que les pústules contenen pus.
 • Nòduls i masses: amb aparença de quists que apareixen a la pell.

Causes i orígens de les malalties dermatològiques en animals

Els diferents tipus de malalties dermatològiques, a més de manifestar-se amb símptome diferents poden tenir diversos orígens. El tractament dependrà en cada cas de quina sigui la causa de la malaltia, i les més freqüents són:

 • Les alopècies que comporten la caiguda del pèl solen caracteritzar-se per estar causades per processos d’origen inflamatori o endocrí. Entre les alopècies d’origen endocrí cal destacar aquelles que estan relacionades amb les hormones sexuals o la glàndula tiroide (hipotiroïdisme).
 • Parasitàries: les puces, les paparres, els polls i els àcars són paràsits externs que poden adherir-se a la pell de les nostres mascotes per alimentar-se de la seva sang i al contacte amb la seva saliva poden generar reaccions al·lèrgiques. La sarna és una de les malalties parasitàries més comunament conegudes. A més existeixen paràsits interns, com la tènia, que poden provocar malalties en animals amb problemes de desnutrició o un sistema immune feble. Per aquest motiu la desparasitació externa i interna és tan important.
 • Infeccioses: els fongs i els llevats com la tinya, els virus com la leucèmia felina, i els bacteris com el Staphylococcus spp també poden ser l’origen d’una dermatopatia. En moltes ocasions aquestes infeccions són una conseqüència directa de l’existència de paràsits.
 • Al·lèrgies: a conseqüència d’una sobre reacció del sistema immunològic. Aquesta reacció també pot ser provocada per diferents patògens externs com aliments, insectes o el pol·len, així com substàncies de l’organisme mateix.
 • Neoplàsies: l’origen són tumors que es desenvolupen a la pell. Aquests tumors poden classificar-se en benignes o malignes.

Com es realitza el diagnòstic de malaltia dermatològica en animals?

Per obtenir un diagnòstic dermatològic d’una malaltia que pugui estar afectant la nostra mascota cal procedir a realitzar diferents tipus de proves:

 • Anàlisi de sang: per identificar alteracions que puguin afectar el metabolisme de la pell, alteracions immunològiques, malalties infeccioses o els antígens que puguin estar provocant una al·lèrgia.
 • Citologies: per analitzar cèl·lules i microorganismes de la pell de la nostra mascota a través d’un raspat.
 • Llum de Wood: amb l’objectiu d’identificar la presència de fongs que puguin estar provocant una infecció.
 • Tricogrames: és una tècnica diagnòstica que serveix per analitzar el pèl d’un animal i conèixer si conté paràsits.
 • Otoscòpies: consisteix en l’exploració de l’oïda i els seus conductes auditius, tant extern com intern, i serveix per identificar determinats tipus d’afeccions.
 • PCR (reacció en la de cadena de polimerasa): serveix per detectar infeccions a partir d’una anàlisi de biologia molecular de l’animal.
 • Cultius: serveixen per identificar, classificar i analitzar microorganismes que puguin estar a l’interior de la nostra mascota.
 • Biòpsies: consisteix a extreure mostres de determinats òrgans i teixits per a procedir a la seva anàlisi. Aquestes proves són concloents en aquells casos en què es pugui sospitar de l’existència d’un tumor.

Tractaments i prevenció contra les malalties dermatològiques en mascotes

El tractament de cada dermatopatia depèn de la causa que la provoqui, per tant no existeix un tractament comú a tots els tipus d’afeccions.

El més important és la profilaxi o prevenció. Moltes malalties dermatològiques, com les d’origen parasitari, es poden prevenir amb una correcta desparasitació de les nostres mascotes acudint amb la freqüència oportuna a la consulta veterinària.

En el cas de l’existència d’una malaltia dermatològica, els tractaments poden ser poc invasius, com aquells que consisteixen en l’administració d’algun tipus de medicació oral a les nostres mascotes, o més invasius, com podria ser el cas que es precisés algun tipus de cirurgia en alguns casos relacionats amb dermatopaties d’origen neoplàsic, com determinats tumors.

Si recentment has observat que el teu animal de companyia presenta alguna evidència o símptoma dels que hem descrit en aquest article, no ho dubtis i posa’t en contacte amb nosaltres.

Ningú coneix millor que tu a la teva mascota, per la qual cosa si sospites que pot haver desenvolupat algun tipus de problema dermatològic, un diagnòstic precoç i un tractament efectiu són claus per acabar amb qualsevol dermatopatia.

Recorda que estem a la teva disposició per ajudar-te en tot el que puguem. No dubtis a contactar-nos per més informació o demanar cita!

Acudeix al nostre centre veterinari de Vallirana si tens sospites que la teva mascota pateix una malaltia dermatològica